Diagonalsymfonin

1924
Viking Eggeling.


Cloun i den abstrakte konstnären Viking Eggelings konstnärskap var hans experimentella animerade film Diagonalsymfonin (1924) i vilken flertalet vita former framträder och upprepas mot en svart bakgrund i ett tillstånd av framväxande eller tillbakadragande.

Visas lördag 23 juliKalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022