Ems Nr 1  1966

Ralph Lundsten.
EMS nr 1 är en abstrakt ljud/bildkomposition där ljud och bild komponerades tillsammans, det första i ett experimentprojekt på Sveriges Television. Robotens röst i början av EMS nr 1 spelades in på Transmissionslaboratoriet vid Kungliga Tekniska Högskolan. EMS nr 1 ingick i en långfilm, Psychadelica Blues, där EMS-delarna fick representera de psykadeliska upplevelserna. EMS nr 1 fick huvudpriset på Konstbiennalen i Paris 1967, Svenska Filminstitutets kvalitetspris 1966 och även ett trettiotal internationella filmpriser.

Visas i samarbete med Filmform
Ralph Lundsten
Ralph Lundsten is Sweden's most distinguished composer, more over he is a successful filmmaker and artist. Born 1936 in Ersnäs, Norrbotten. Currently living in the Stockholm archipelago, in the fairytalesque wooden castle Frankenburg, dated 1878, which also houses well known art and electro music studio ANDROMEDA.
/
Ralph Lundsten är Sveriges mest kända kompositör, tillika framgångsrik filmskapare och konstnär. Han är född 1936 i Ersnäs, Norrbotten och bor nu i Stockholms skärgård, i det sagovackra gamla träslottet Frankenburg, från 1878, där även välkända bild- och elektronmusikstudion ANDROMEDA är inrymd.


Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022