Häxan

1922 
Benjamin Christensen

Häxan är en dansk-svensk stumfilm från 1922 i regi av Benjamin Christensen. Temat är häxväsendet under århundradena. Fakta och vidskepelse kring häxtron och den blodiga uppgörelsen när kyrkan ville utrota häxeriet fram till 1900-talet när kvinnor istället kan träffa psykiatern. Paralleller dras mellan medeltidens "häxor" och samtidens "hysterikor".   Filmen räknas som en av de mest originella och imponerande stumfilmer som över huvud taget finansierades med svenska medel. För foto svarade Johan Ankerstjerne. Benjamin Christensen använde sig i stor utsträckning av amatörskådespelare även för bärande rollerna i filmen och flera av dessa amatörskådespelare kom med tiden att bli ryktbara artister i dansk teater och film.

Visas lördag 23 juli
Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022