Landskap 1987

Claes Söderqvist.
Landskap är Söderquists första minimalistiska film. Tillsammans med Passages – Portrait of a city (2001) och Labyrinth (2013) bildar den en trilogi som utforskar rummet med hjälp av landskapet och staden. De långsamma kamerabilderna visar naturens tröghet och omtänksamhetens temporalitet. Filmen är klippt för att ge en sammanhängande rörelsestruktur, ett slags händelseförlopp, genom ett mångfacetterat landskap av rika ormbunkar, vajande trädtoppar, slingrande rötter omväxlande med reflektioner i en porlande ström. Landskap är ett fokuserat och stramt panorama, vars mästerliga projektion av naturligt ljud och cyklisk konstruktion manifesteras i årstidens färg- och ljusvariationer och i strömmande vatten.

Landskap är inspelad under åren 1985-87 i Albo härad, Tomelilla kommun i Skåne. Platsen är en 500 meter lång sträcka längs Veråns dalgång strax öster om Christinehof, fyra kilometer från åns utlopp i Östersjön vid Haväng. Filmen är uppbyggd kring 32 sekvenser tagna med rörlig kamera.

Visas söndag 24 juli.




Claes Söderquist
Född år 1939. Studerande måleri vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Arbetar som intendent och filmskapare. Bor i Stockholm. Ordförande i Filmforms styrelse 1999-2012. Söderquist har bland annat curerat de mycket omfattande utställningarna på Moderna Museet i Stockholm: ”The Pleasure Dome: Amerikansk Experimentfilm 1939-1979” (1980 i samarbete med Jonas Mekas); ”Nordisk Film” (1983), ”Västtysk Experimentfilm” (1985 i samarbete med Birgit Hein) och ”Swedish Avantgarde Film 1924-1990” (turné i USA i samarbete med Jonas Mekas). Söderquist har haft utställningar med sina egna filmer och videoverk på Konstakademien (Stockholm, 2013) och Kristianstads konsthall (2014), samt filmvisningar på bland annat Avant (Karlstad, 2006), Moderna Museet (Stockholm, 2012) och Turbidus Film (Stockholm, 2014).

/

Born in 1939. Studied painting at the Royal Institute of Art in Stockholm. Works as a curator and film maker. Lives in Stockholm. Chairman of Filmform’s board 1999-2012. Söderquist has curated several comprehensive exhibitions at Moderna Museet in Stockholm: “The Pleasure Dome”, American Experimental Film 1939-1979 (1980 in collaboration with Jonas Mekas), Nordic Film (1983), West German Experimental Film (1985 in collaboration with Birgit Hein) and Swedish Avantgarde Film 1924-1990 (tour in the US in collaboration with Jonas Mekas and Anthology Film Archives in New York). Söderquist has also exhibited his own films and video works at the Center of Contemporary Art in Kristianstad (2014) and a solo exhibition of his work was presented at the Royal Academy of Fine Arts (Stockholm 2013). His films have been screened at Avant (Karlstad 2006), Moderna Museet (Stockholm 2012) and Turbidus Film (Stockholm 2014).




Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022