The hour of meeting evil spirits  2022

Animation, 19:40 min
Johan Thurfjäll.
Den japanska mytologin är full av andeväsen. Dessa kunde komma i många skepnader och vara både goda och onda. Den tid på dygnet då de i den folklorisktiska tron var som mest framträdande var i skymningen. I det dunkelt blå ljuset, efter solens nedgång men innan nattens mörker hade fallit, tänkte man att gränsen mellan vår värld och andevärlden var som tunnast. Då kunde andarna komma över i vår värld och vi in i deras. Den här timmen kallas Omagatoki, vilket översatt till engelska blir The hour of meeting evil spirits.

Filmen The hour of meeting evil spirits är uppbyggd av ett trettiotal digitalt bearbetade japanska träsnitt från tidigt 1800-tal. Vi reser från havet in över ett dimhöljt landskap. Vi ser skogar, kullar och spridda byggnader passera på väg upp mot bergen. Vi svävar längs folktomma gator, in på bakgårdar, igenom ödelagda hus innan vi svävar ut över havet igen.

Biografi:
Johan Thurfjell är känd för sina poetiska och suggestiva verk som i sin avskalade form förmedlar en berättelse som för tanken till sagor och fabler, rädslor och fantasier. Oavsett vilket material och vilken teknik Thurfjell väljer för sina skulpturer, målningar, videoverk och installationer präglas de av fingerfärdighet och en stark känsla för hantverket.Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022