imMaterialities


 

AR/ SKULPTUR/

På ängen 22/7 under vernissagen

Åsa Cederqvist , The Essence-spirits of the water (AR verk), 2022

SE: Vattnet är förutsättningen för liv på denna planet. Det är kittlande att tänka på att vi lever med samma vatten som cirkulerat på denna planet i miljontals år. I The Essence framträder Vattenanden som en fritt hängande sfär. Är det den första eller sista droppen vatten vi möter? Vattenanden är en entitet med olika humör och åsikter som har mycket att säga om världens läge och om människans relation till naturen. Vattenanden har bevittnat väldigt mycket. Andens röst säger: ”We are the Water, We are all the Water there is….”, som att allt vattet är en enda enhetlig entitet. Vilket förenar även oss som bär och brukar vattnet.

Genom The Essence vill jag påminna om att du när som helst kan välja ett mer andligt och vördnadsfullt förhållande till allt annat levande. Du kan låta dig återförtrollas och skapa en förståelse kring hur allt hänger ihop i en väl utvecklad symbios. Naturen, precis som människan, mår bra av att få vara vilda och leva i en mångfacetterad miljö. Vad händer om vi låter naturen komma till tals, och tilllåter oss att återförtrollas och se till magin som faktiskt finns att beskåda i vilken pöl, vattenflaska eller snöflinga som helst? Det sägs att vattnet är naturens sätt att kommunicera med mänskligheten. Det är hög tid att vi börjar lyssna.

ENG: Water is the basis for life on this planet. It's tantalising to think that we live with the same water that has circulated on this planet for millions of years. In The Essence, the Water Spirit appears as a free-hanging sphere. Is it the first or last drop of water we encounter? The Water Spirit is an entity with different moods and opinions that has much to say about the state of the world and about man's relationship with nature. The water spirit has witnessed a lot. The voice of the spirit says: "We are the Water, We are all the Water there is....", as if all the water is one unified entity. Which unites even those of us who carry and use the water.

Through The Essence, I want to remind you that you can choose a more spiritual and reverent relationship with all other living things at any time. You can allow yourself to be re-enchanted and create an understanding of how everything is connected in a well-developed symbiosis. Nature, like humans, thrives on being wild and live in a diverse environment. What if we let nature have its say, and allow ourselves to be re-enchanted and see the magic that is actually there in any puddle, water bottle or snowflake? It is said that water is nature's way of communicating with humanity. It's high time we start to listen.

AR development by Fredrik Holmgren/ Immerence | The spirit’s voice was written and recorded by Åsa Cederqvist | Sounds and music from freesound.org by Felix Blume, Phonos UPF, licensed under Creative Commons

Enskilt utställningsrum i lada, öppet 22-24:e juli

Rickard Eklund, "Hummingbird" (2022)
8mm film, 8mm projektor & akrylglas, 180x150x8cmTakten av en flygande kolibris hjärtslag korresponderar ungefär med en filmremsa som passerar genom en projektor i 24 bilder i sekunden.  I "Hummingbird" vandrar en film i en loop, från projektor och tillbaka, längs en struktur i transparent akrylplast och formar en linjeteckning av en kolibri upphängd i rummet, lik den berömda geoglyfen på Nazcaplatån; upplyst av projektorn som om fågeln dricker och fylls av dess ljus.

Johan Thurfjäll, Lövteatern, 2021,
Trä, papp, elmotor, spiralfjädrar, havre, lampa

Lövteatern är influerat av teatern som en magisk maskin. Till skillnad från det dolda illusionsmakeriet på en teater är själva maskineriet här i fokus och helt öppet för betraktaren. Skulpturen består av en utsmyckad träkonstruktion, som ett rum med öppna väggar, med en roterande platta i botten. Små flaggor fästa på plattan stöter till hängande spiralfjädrar i vilka det sitter vippor av havre. En lampa på ett stativ lyser igenom lagren av gungande havrevippor och skapar ett drömlikt skuggspel på väggen.  

Ebba Bohlin, Brave new sticks, 2021, 2022
3d printat objekt, effektlack
Hundar och barn älskar dem och samlar högar av dem i dörröppningen. Pinnar. Alla unika, anspråkslösa, snart i förfall. Men här har de förvandlats till ultimata, aldrig förändrade avbilder. Den högupplösta 3D-skannern har registrerat varje hörn, varje vinkel och sedan kopierar 3D-skrivaren noggrant. Först efteråt med det tunna lagret av lack framstår de som om de aldrig lämnat skanningsprogrammet, eviga, upplysta av ett fantastiskt skimmer. Pinnen är inte längre en pinne, den bara ser ut som det. //

Brave new sticks, 2021, 2022
installation of 3D printed objects, lacquer, organic objects
Dogs and children love them, and collect heaps of them in the doorway. Sticks. All unique, unassuming, soon to be in decay. Yet here they have transformed into ultimate, never changing idols. The high resolution 3D scanner has registered every corner, every angle, and then the 3D printer thoroughly duplicates, only now with the thin coating of lacquer they present themselves with an eternal glare. Just the way they looked in the scanning program. No longer being a stick, just looking like it.

Maintaining the Magic (2021-22)
1:42 loop
En magiker utför ett trick, och avslöjar sedan för mig hur han gjorde. Därpå utför han samma trick igen. Även om jag vet precis vad som egentligen hände har jag en villighet att hellre tro på att det verkligen var ett magiskt trick än det rationella tillvägagångssättet. Här trollar vi, några svenska konstnärer, efter en stunds övning, för dig. Trickens trovärdighet kanske inte är beroende av vår proffsighet utan mer av din beredskap att tro på magin? //

Maintaining the Magic (2021-22)
1:42 loop
A Magician performs a trick, and reveals how he did it. Then he performs it again. Even if I know exactly what happened I am still more willing to believe that it is a magic trick than the rational explanation. Here we, a few Swedish artists, conjure tricks for you, after a little while of practice. Maybe the credibility of the trick does not depend on our professionalism but rather on your readiness to believe in magic?

Hanna Ljungh, The Health Spring: DIY Petalite Lithium Generator. 2022

The Health Spring: DIY Petalite Lithium Generator
Petalitstenar från Utö (platsen där litium upptäcktes), vajer, petflaskor, plastkar, plastslang

I verket The Health Spring: DIY Petalite Lithium Generator undersöker Hanna Ljungh mineralet
Petalit och dess laddning som litiumbärare, hälsomineral, kristall och geopolitisk naturresurs med en utgångspunkt i det faktum att litiumfyndigheter ofta tycks sammanfalla geografiskt med det som en gång i tiden var Heliga källor och som senare gick över till att kallas Hälsokällor.

BIO:
Hanna Ljungh bor och arbetar i Stockholm. Hon har under en tid ägnat sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hanna Ljungh utforskar relationen mellan det organiska och det oorganiska, mellan människan och berget.  Här ingår tankar om antropocen, resursfördelning och vad vi människor ytterst består av. Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film I am mountain, to measure impermanence i vilken hon i en enda tagning och från Kebnekaises norra topp filmat den smältande sydtoppen. Ljungh arbetar med video, foto, skulptur och installationer där hon omvärderar relationen mellan det vi ser som mänsklig och icke-mänsklig existens.

Hanna Ljungh är konstnär, född 1974 i Washington, DC, USA, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Parsons School of Design (BFA), New York, och på Konstfack (MFA) i Stockholm. Hennes arbete har ställts ut på bland annat Moderna Museet i Malmö, Kunsthall Trondheim, Fotografisk Center i Köpenhamn, Lokal 30 i Warszawa,  Pohang Museum of Steel Art i Sydkorea, ArkDes i Stockholm samt i Luleåbiennalen 2020 i Malmberget.Martina Hoogland Ivanow, Second Nature, 2022
03:39

Genom ljud, montage av film och  animation undersöker filmverket Second Nature det motsägelsefulla i nutida mänskligt beteende och sökande i relation till naturen. En slags konstgjord andning eller inlärningsprocess. Verken visar olika undervisningsmoment från en grupp människor som experimenterar och drömmer om ett gemensamt liv i naturen inspirerat av kunskap från jägare och samlare. Undersökandet av djuren och växter som ett tillverkningsmaterial eller föda blir en påminnelse om att människan en gång varit en del av ett ekosystem och presenterar en upplevelse kring hur det kan ha sett ut.

Foto: Martina Hoogland Ivanow, Adam Nilsson. Klipp: Dominika Daubenbuchel. Animation: David Giese. Ljud: Matti Bye, Martina Hoogland Ivanow, Rothhandlestudios.

och

Signal Absence Teaching Drum, 2021
04:36 min

Verket Signal Absence-Teaching Drum är en animation av expanderande årsringar i en hypnotiskt rörelse mot en ljudbild av mänskliga röster från gruppundervisning av olika fågelläten.

Animation: David Giese, Ljud: Martina Hoogland Ivanow.

Gemensamt för verken i utställningen imMaterialities är att de på olika sätt förhåller sig rumsligt i en immateriell anda. Ett utforskande av de begränsningar och immateriella verkligheter som påvisas inom mycket ny teknologi, och vad de gör med det fysiska och sociala rummet i sig. Kontakten i den digitala världen bjuder på oändligt många möjligheter men är på många sätt en slags icke kroppslig hypnos som på många sätt samtidigt kan göra oss oaktsamma. Bruset blir en form av distraktion från världens realiteter.

Urval ur text av Åsa Andersson Broms

Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022