Vedergällning 2007

04:32 min
Hanna Ljungh.
Vedergällning

Vedergällning är en filmad performance som bygger på en scen ur filmen Jungfrukällan av Ingmar Bergman. Det är ett fadersuppror och en hyllning. Verket tar en fiktiv handling och studerar den för atthitta en ny mening. Videon är en lek med styrka och svaghet, där kvinnan antar den klassiskt manliga rollen i att pröva sin råa styrka och få ut sin frustration genom att slå och göra ner.//
Retaliation is a filmed performance based on a scene from the film ‘The Virgin Spring’ by Ingmar Bergman. The piece is a revolt and a homage. Retaliation takes a fictional action and studies it to find new meaning. The video is a play with strength and weakness where the woman takes on a traditionally male role in trying her raw strength and getting rid of her frustration by hitting and breaking something.Bio:
Hanna Ljungh has for some time dedicated her art practice to the matter we describe as land, soil, stone and mountain. Her work reflects upon and questions the fine line between what we call human and non-human forms of existence and the complex relations between them. Her nearly six-hour long film I am mountain, to measure impermanence (2016) depicting the melting ice cap of Sweden’s highest mountain got wide recognition in Sweden and internationally.
Kalbjärga filmfestival
Fårö Kalbjärga, SE-624 66 Fårö, Sverige

Facebook
Email
Instagram
Twitter
En festival i skärningspunkten mellan konst, film, musik och performance.

Kalbjärga filmfestival är unik i sin form – filmerna visas på 35 mm film med kolstavsprojektor och ackompanjeras av nutida musik.
1922-2022